360903-2003
verduisterend.svg
140.svg
280-.svg
280H-.svg
decoupage-.svg

Qualität

DIGIPRINT

Beschreibung

DIGIPRINT

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

140

Rapport LxH (cm)

Qualität

Beschreibung

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

Rapport LxH (cm)

360903-2003
verduisterend.svg
140.svg
280-.svg
280H-.svg
decoupage-.svg

Qualität

DIGIPRINT

Beschreibung

DIGIPRINT

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

140

Rapport LxH (cm)

Qualität

Beschreibung

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

Rapport LxH (cm)