370960-4007
verduisterend.svg
140.svg
280-.svg
280H-.svg
decoupage-.svg

Qualität

Beschreibung

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

Rapport LxH (cm)

27.60 x 17.25

Qualität

Beschreibung

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

Rapport LxH (cm)

27.60 x 17.25

370960-4007
verduisterend.svg
140.svg
280-.svg
280H-.svg
decoupage-.svg

Qualität

Beschreibung

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

Rapport LxH (cm)

27.60 x 17.25

Qualität

Beschreibung

Material

Gewicht (G/Qm)

Breite (cm)

Rapport LxH (cm)

27.60 x 17.25